ข้อมูลสมาชิก
หมายเลขสมาชิก : ทน1775  ENGLISH
บริษัท ซันซอส อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
442/1 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2934-4348-9  โทรสาร : 0-2934-4347
วันที่เป็นสมาชิก :  1 ตุลาคม 2542
URL :  www.sunsauce.co.th
Email :  sunsauce@sunsauce.co.th
ที่ตั้งโรงงาน :  
ผู้แทนคนที่ 1 ผู้แทนคนที่ 2 ผู้แทนคนที่ 3
นายณัฐดนัย ธนะกมลาประดิษฐ์ นางกัญญมน ธนะกมลาประดิษฐ์
ผลิตภัณฑ์และบริการ
น้ำจิ้มไก่ ตรา "ซันซอส"น้ำจิ้มสะเต๊ะ และแยมสะเต๊ะ
น้ำจิ้มสุกี้ ตรา "ซันซอส"ซอสพริก ตรา "ซันซอส"
เป็นสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรม / สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
อาหาร