ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง หลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้ขนถ่ายสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตราย
วันที่ : 14 ธันวาคม 2553

ประกาศกรมเจ้าท่า
 

            ตามที่ กรมเจ้าท่าได้ออกประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 273/2553 ลงวันที่ 29 ก.ย. 53เรื่อง หลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้ขนถ่ายสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตราย ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 13 ธ.ค. 53 นั้ 

           ต่อมา กรมเจ้าท่า ได้ออกประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 335 /2553 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 53 เรื่อง แจ้งผ่อนผันการบังคับใช้ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 273/ 2553  เรื่อง หลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้ขนถ่ายสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตราย โดยผ่อนผันการบังคับใช้ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 273/2553 ออกไปอีก 60 วันนับแต่วันที่ประกาศฯ มีผลบังคับใช้  (จะมีผลบังคับใช้จริง ในวันที่ 11 ก.พ. 54) 

            ขณะนี้ สายงานอุตสาหกรรมกำลังดำเนินการเร่งรัดให้มีการยกเลิกประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 273/2553 ลงวันที่ 29 ก.ย. 53 ดังกล่าว

 
 


กลับหน้าที่แล้ว


You are visitor No. 1,584,951 The Federation of Thai Industries. 4th Floor Zone C Queen Sirikit National Convention Center, 60 New Rachadapisek Rd. Klongtoey. Bangkok 10110