login password
แสดง 1 - 10 จาก 34 รายการ หน้า : 1 | 2 | 3 | 4  

การพบปะนายกสมาคมชาวนาและโรงสีข้าวแห่งประเทศไทย และสหกรณ์การเกษตรนาบ่อคำพัฒนา
วันที่ : 5 สิงหาคม 2558
Venue : โรงสีไทยเสรี อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร

กลุ่มฯ เครื่องจักรกลการเกษตร ได้กำหนดจัดกิจกรรมพบปะนายกสมาคมชาวนาและโรงสีข้าวแห่งประเทศไทย ณ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร และเข้าพบสหกรณ์การเกษตรนาบ่อคำพัฒนา เมื่อวันพุธ ที่ 5 สิงหาคม 2558
กิจกรรมเยี่ยมชมแปลงนาซีเมนต์สาธิต เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558
วันที่ : 22 กรกฎาคม 2558
Venue : บ้านเลขที่ 11/1 ตลาดโรงโป๊ะ พัทยา จ.ชลบุรี

กลุ่มฯ เครื่องจักรกลการเกษตร ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมชมแปลงนาซีเมนต์สาธิต ณ บ้านเลขที่ 11/1 ตลาดโรงโป๊ะ พัทยา จ.ชลบุรี เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558
กลุ่มฯ เครื่องจักรกลการเกษตรเดินทางไปเจรจาการค้า ที่ ประเทศเมียนมาร์
วันที่ : 24 มีนาคม 2558 - 27 มีนาคม 2558
Venue : เมืองมัณเลย์ และกรุงเนปิดอร์

กลุ่มฯ เครื่องจักรกลการเกษตรเดินทางไปเจรจาการค้า ที่ ประเทศเมียนมาร์
การประชุมสามัญประจำปี 2558 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ร้านอาหารกุ้งเต้น สาขาราชพฤกษ์
วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2558
Venue : ณ ร้านอาหารกุ้งเต้น สาขาราชพฤกษ์

กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ร้านอาหารกุ้งเต้น สาขาราชพฤกษ์
กลุ่มฯ เครื่องจักรกลการเกษตร จัดกิจกรรมโครงการอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรไทยสู่ตลาดอินเดีย ศรีลังกา
วันที่ : 22 กรกฎาคม 2555 - 26 กรกฎาคม 2555
Venue : ณ เมืองโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา และเมืองเชนไน ประเทศอินเดีย

จัดโดย กลุ่มฯ เครื่องจักรกลการเกษตร ร่วมกับ กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
เยี่ยมชมโรงงาน บจก.สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น ,สถาบันไทยเยอรมัน และ บจก.บากกอกโคมัตสุอินดัสตรี
วันที่ : 20 มิถุนายน 2555
Venue : ณ บจก.สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น ,สถาบันไทย - เยอรมัน และ บจก.บางกอกโคมัตสุอินดัสตรี

จัดโดย กลุ่มฯ เครื่องจักรกลการเกษตร ร่วมกับ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย และ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เจรจาการค้าเครื่องจักรกลการเเกษตร ณ ประเทศพม่า
วันที่ : 16 พฤษภาคม 2555 - 18 พฤษภาคม 2555
Venue : ณ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า

จัดโดย กลุ่มฯ เครื่องจักรกลการเกษตร ร่วมกับ กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
บรรยายพิเศษ เรื่อง การจดสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร โดย คุณวีรศักดิ์ ไม้วัฒนา นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชำนาญการพิเศษ
วันที่ : 15 พฤษภาคม 2555
Venue : ณ สภาอุตสาหกรรมฯ

ในการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร ครั้งที่ 4/2555
งานเครื่องจักรกลเกษตรไทย 54
วันที่ : 3 ธันวาคม 2554 - 5 ธันวาคม 2554
Venue : ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

จัดโดย กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร ร่วมกับ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
สมาชิกกลุ่มฯ เครื่องจักรกลการเกษตรเข้าร่วมงานมหกรรมการค้าชายแดนไทย-พม่า ครั้งที่ 2
วันที่ : 1 กันยายน 2554 - 5 กันยายน 2554
Venue : ณ ลานกลีบบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ระหว่างวันที่ 1-5 กันยายน 2554

แสดง 1 - 10 จาก 34 รายการ หน้า : 1 | 2 | 3 | 4  


The Federation of Thai Industries. 4th Floor Zone C Queen Sirikit National Convention Center, 60 New Rachadapisek Rd. Klongtoey. Bangkok 10110