แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ หน้า : 1  

พิธีมอบเกียรติบัตร ให้แก่ครูผู้ผ่านการอบรมจากโครงการพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษา
วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2558
Venue : สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

10 พย.58 คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วนได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตร ให้แก่ครูผู้ผ่านการอบรมจากโครงการพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษา
การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา และคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษากลุ่มอาชีพ
วันที่ : 17 กันยายน 2558
Venue : ณ ศูนย์การประชุมและฝึกอบรมวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีวศึกษา จ. ปทุมธานี

การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ.) และคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษากลุ่มอาชีพ (อ.กรอ.อศ.) ครั้งที่ 3 /2558
โครงการพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษากลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วนรุ่นที่ 3
วันที่ : 10 กันยายน 2558 - 10 พฤศจิกายน 2558
Venue : กรมพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

คุณถาวร ชลัษเฐียร กล่าวเปิด โครงการพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษากลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วนรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 10 กันยายน 2558 – 10 พฤศจิกายน 2558
พิธีเปิดสถานบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
วันที่ : 2 กันยายน 2558
Venue : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 จังหวัดสมุทรปราการ

พิธีเปิดสถานบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2558

แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ หน้า : 1  
login password


The Federation of Thai Industries. 4th Floor Zone C Queen Sirikit National Convention Center, 60 New Rachadapisek Rd. Klongtoey. Bangkok 10110