การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา และคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษากลุ่มอาชีพ
วันที่ : 17 กันยายน 2558
สถานที่ : ณ ศูนย์การประชุมและฝึกอบรมวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีวศึกษา จ. ปทุมธานี

  

การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ.) และคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษากลุ่มอาชีพ (อ.กรอ.อศ.) ครั้งที่ 3 /2558 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 เวลา 9.00 น. ณ ศูนย์การประชุมและฝึกอบรมวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีวศึกษา จ. ปทุมธานี

คุณโกวิทย์ ว่องกลกิจศิลป์ สรุปผลการดำเนินงานของกลุ่ม กรอ.อศ. ยานยนต์และชิ้นส่วน ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา

กลับหน้าที่แล้ว
login password


The Federation of Thai Industries. 4th Floor Zone C Queen Sirikit National Convention Center, 60 New Rachadapisek Rd. Klongtoey. Bangkok 10110