สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย
http://www.thaiautoparts.or.th/
สถาบันยานยนต์
http://www.thaiauto.or.th/index.asp
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
http://www.aic.or.th/
กระทรวงอุตสาหกรรม
http://www.industry.go.th
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
http://www.tisi.go.th/
 
login password


The Federation of Thai Industries. 4th Floor Zone C Queen Sirikit National Convention Center, 60 New Rachadapisek Rd. Klongtoey. Bangkok 10110