ทดสอบ
[21 กรกฎาคม 2558]
ทดสอบ
พลาสติกรีไซเคิลกับการพัฒนาอุตสาหกรรมตามหลักปรัชญาทางเศรษฐกิจพอเพียง
[13 พฤษภาคม 2558]
ที่มา วารสาร สมอ.
 The Federation of Thai Industries.
4th Floor Zone C Queen Sirikit National Convention Center, 60 New Rachadapisek Rd. Klongtoey. Bangkok 10110