LOGIN: PASSWORD:
ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างจะต้องรับเข้าทำงาน.. พ.ศ.2554‏
[18 กรกฎาคม 2554]
 

ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการ
ที่นายจ้างจะต้องรับเข้าทำงาน.. พ.ศ.2554‏

 
 

             ตามที่ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 33 ได้กำหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการต้องรับคนพิการเข้าทำงานตามลักษณะของงานในอัตราส่วนที่เหมาะสม และกฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2554 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 26 ตุลาคม 2554 ได้กำหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการซึ่งมีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไปต้องรับคนพิการเข้าทำงานในอัตราส่วน 100 คนต่อคนพิการ 1 คน และนายจ้างที่มิได้รับคนพิการเข้าทำงานตามที่กำหนด และมิได้ดำเนินการตามมาตรา 35 การให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือให้การช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ให้ดำเนินการตามมาตรา 34 ส่งเงินเข้ากองทุนฯ เป็นรายปี โดยคำนวณจากอัตราต่ำสุดของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมายที่ใช้บังคับครั้งหลังสุดในปีก่อนปีที่มีหน้าที่ส่งเงินเข้ากองทุนฯ คูณด้วยสามร้อยหกสิบห้า และคูณด้วยจำนวนคนพิการที่ไม่ได้รับเข้าทำงาน นั้น

        ในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้สมาชิกผู้ประกอบการสามารถปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการได้อย่างถูกต้อง   สภาอุตสาหกรรมฯ จึงขอนำส่งคำชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ  แนวทางการขอรับบริการตามมาตรา 33  (การจ้างคนพิการเข้าทำงาน) และมาตรา 35 (การให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าฯ) แจ้งประชาสัมพันธ์มายังท่านเพื่อรับทราบและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตามรายละเอียดเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

 
 ดาวน์โหลด   :  คำชี้แจงแนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการ... พ.ศ. 2554
                    :  แนวทางการขอรับบริการตามมาตรา 33 และมาตรา 35
                    :  แบบใบแจ้งตำแหน่งงานว่างสำหรับคนพิการ  
                    :  แบบแจ้งขอใช้สิทธิตามมาตรา 35

                    รายชื่อสมาคมคนพิการ

 
ที่มา :  สายงานแรงงาน สภาอุตสาหกรรมฯ

 
กลับหน้าที่แล้วThe Federation of Thai Industries. 4th Floor Zone C Queen Sirikit National Convention Center, 60 New Rachadapisek Rd. Klongtoey. Bangkok 10110
cheap jerseys Wholesale Jerseys Wholesale Jerseys nfl jerseys china cheap nfl jerseys wholesale nfl jerseys cheap nhl jerseys wholesale nhl jerseys cheap nba jerseys cheap mlb jerseys wholesale mlb jerseys cheap nike jerseys cheap nike jerseys free shipping cheap authentic nfl nike jerseys nfl football jerseys china cheap authentic football jerseys replica football jerseys cheap football jerseys authentic cheap football jerseys paypal cheap nfl football jerseys wholesale football jerseys cheap china replica football jerseys china nfl jerseys supply cheap replica jerseys china replica football jerseys china cheap jerseys Wholesale Jerseys China wholesale authentic jerseys nfl jerseys from china cheap nfl jerseys china buy cheap nfl jerseys wholesale nfl jerseys china cheap nhl jerseys china wholesale nhl jerseys china cheap nba jerseys china wholesale nba jerseys china cheap mlb jerseys china wholesale mlb jerseys china nike jerseys china cheap nike jerseys with free shipping nfl nike jerseys wholesale cheap custom football jerseys replica nfl football jerseys wholesale football jerseys nike cheap authentic football jerseys china football jerseys replica replica football jerseys cheap wholesale nfl jerseys supply replica nfl jerseys nike replica nfl jerseys cheap jerseys for sale Wholesale Jerseys From China wholesale sports jerseys nfl jerseys free shipping cheap nfl jerseys from china where to buy cheap nfl jerseys wholesale nfl jerseys from china cheap nhl jerseys from china wholesale nhl jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china cheap mlb jerseys from china wholesale mlb jerseys from china nike jerseys free shipping cheap nike jerseys china discount nfl nike jerseys cheap custom football jerseys cheap football jerseys for sale wholesale football jerseys usa wholesale football jerseys china discount wholesale football jerseys cheap football jerseys wholesale buy football jerseys from china football jerseys from china wholesale cheap jerseys supply cheap replica sports jerseys replica jerseys nfl wholesale cheap jerseys wholesale jerseys from china free shipping wholesale jerseys supply cheap nfl jerseys wholesale cheap nfl jerseys paypal wholesale nfl jerseys paypal cheap nhl jerseys wholesale nhl hockey jerseys wholesale cheap nba basketball jerseys wholesale basketball jerseys cheap mlb jerseys paypal wholesale mlb jerseys paypal wholesale nike jerseys paypal wholesale authentic nike jerseys wholesale nfl nike jerseys china custom college football jerseys where to buy football jerseys cheap youth replica football jerseys cheap football jerseys kids cheap football jerseys nike authentic football jerseys wholesale nike football jerseys wholesale cheap blank football jerseys cheap nfl jerseys supply replica jerseys china wholesale replica jerseys cheap replica nfl football jerseys cheap nfl jerseys free shipping where to get cheap nfl jerseys wholesale nhl jerseys free shipping cheap nba jerseys free shipping wholesale nba jerseys cheap cheap mlb jerseys free shippping wholesale mlb jerseys free shipping wholesale nike jerseys cheap nike jerseys wholesale nfl nike jerseys china custom youth football jerseys cheap wholesale football jerseys cheap football jerseys for women wholesale football jerseys china wholesale cheap football jerseys football jerseys cheap authentic nfl football jerseys china wholesale jerseys supply wholesale replica jerseys cheap replica throwback jerseys football replica jerseys cheap authentic jerseys Wholesale Nike NFL Jerseys nfl jerseys supply cheap nfl jerseys online cheap nfl nike jerseys wholesale nfl jerseys cheap cheap nhl jerseys online wholesale nhl jerseys paypal cheap stitched nba jerseys wholesale nba basketball jerseys wholesale mlb jerseys usa wholesale nike jerseys china wholesale nike cheap wholesale nfl nike jerseys wholesale nike football jerseys cheap throwback football jerseys wholesale kids football jerseys wholesale football jerseys suppliers authentic football jerseys for cheap wholesale ladies football jerseys cheap football jerseys with free shipping supply cheap jerseys reviews cheap youth replica jerseys cheap replica jerseys usa nfl jerseys replica cheap nfl jerseys usa cheap nfl jerseys from china wholesale authentic nfl jerseys cheap nhl jerseys wholesale hockey jerseys cheap nba authentic jerseys authentic nba jerseys wholesale cheap mlb replica jerseys wholesale mlb baseball jerseys nike jerseys cheap jerseys china chinese nfl nike jerseys wholesale blank football jerseys cheap throwback football jerseys for sale cheap football jerseys stitched wholesale football jerseys youth wholesale nfl nike football jerseys authentic football jerseys from china womens football jerseys wholesale supply jerseys cheap kids replica jerseys replica sports jerseys wholesale cheap jerseys canada wholesale jerseys usa Wholesale Jerseys From China nfl jerseys china wholesale cheap nfl authentic jerseys cheap nfl jerseys wholesale wholesale nike nfl jerseys cheap nhl jerseys canada china wholesale nhl jerseys cheap retro nba jerseys buy cheap jerseys online nba cheap custom mlb jerseys wholesale baseball jerseys nike jerseys wholesale chinese wholesale nike jerseys cheap nfl nike jerseys china blank football jerseys wholesale wholesale nfl football jerseys wholesale nfl football jerseys from china wholesale football jerseys from china wholesale youth nfl football jerseys wholesale nike nfl football jerseys china football jerseys wholesale wholesale jerseys supply reviews wholesale jerseys replica wholesale nike jerseys paypal cheap nfl nike jerseys from china cheap youth practice football jerseys cheap wholesale jerseys discount nfl football jerseys wholesale nike elite football jerseys wholesale replica football jerseys cheap stitched football jerseys wholesale nfl jerseys supply review wholesale replica jerseys china cheap nfl replica jerseys replica nfl jerseys China Wholesale Jerseys wholesale authentic football jerseys cheap nfl jerseys for pay nfl replica jerseys cheap cheap nfl from china cheap jerseys paypal cheap ncaa jerseys paypal cheap mlb jerseys paypal chinese wholesale jerseys nike football jerseys china cheap nike jerseys usa Wholesale Jerseys China nfl football jerseys discount cheap football jerseys online nfl jerseys cheap china replica nfl jerseys wholesale china nike jerseys cheap football jerseys cheap replica nfl jerseys nfl replica jerseys china wholesale jerseys usa cheap replica football jerseys replica nfl jerseys china Wholesale Jerseys From China football jerseys wholesale china youth football jerseys wholesale nfl jerseys china wholesale nike jerseys wholesale cheap china nfl nike jerseys cheap nfl authentic jerseys wholesale nhl hockey jerseys cheap nba jerseys for sale cheap nfl jerseys wholesale wholesale jerseys nhl cheap nba jerseys online wholesale nike nfl jerseys cheap wholesale nfl jerseys where to buy cheap nhl jerseys cheap nhl jerseys canada cheap stitched nfl jerseys cheap nike nfl jerseys china wholesale nhl jerseys buy wholesale jerseys nfl jerseys china cheap cheap retro nba jerseys cheap replica jerseys cheap wholesale jerseys from china buy cheap jerseys online nba cheap youth football jerseys cheap fake football jerseys cheap custom mlb jerseys nfl wholesale nike jerseys cheap custom football jerseys nike jerseys wholesale cheap nba jerseys wholesale cheap authentic nba jerseys cheap jerseys from china buy cheap jerseys from china cheap nike nfl jerseys cheap sports jerseys Wholesale Jerseys China buy wholesale jerseys wholesale authentic jerseys nfl jerseys from china cheap nfl jerseys china cheap nfl jerseys usa cheap nike nfl jerseys nfl jerseys from china nfl jerseys supply wholesale nike jerseys nfl jerseys cheap china authentic nfl jerseys wholesale custom nfl jerseys cheap customized nfl jerseys cheap china nfl jerseys cheap cheap official nfl jerseys super bowl jerseys nike super bowl jerseys buy super bowl jerseys wholesale super bowl XLIX jerseys super bowl 49 jerseys wholesale super bowl jerseys sale super bowl jerseys from china 2015 super bowl jerseys form china where to buy super bowl jerseys cheap nfl draft jerseys nfl super bowl jerseys nike super bowl jerseys super bowl 49 jerseys cheap super bowl jersey super bowl 49 jerseys wholesale nfl super bowl XLIX jerseys super bowl 49 jerseys patch 2015 super bowl jerseys form china where to buy super bowl jerseys nike nfl draft jerseys wholesale blank jerseys cheap blank football jerseys wholesale wholesale youth football practice jerseys cheap jerseys authentic reviews supply cheap jerseys reviews cheap stitched jerseys for kids wholesale replica jerseys china wholesale jerseys for women cheap jerseys online free shipping buy wholesale jerseys china nike jerseys cheap cheap sports jerseys and hats wholesale jerseys and hats cheap kids jerseys china cheap sports jerseys china wholesale jerseys china nike wholesale cheap jerseys usa cheap jerseys from china kids cheap jerseys wholesale usa cheap wholesale jerseys authentic super bowl jerseys nike super bowl jerseys buy super bowl jerseys cheap super bowl jerseys super bowl jerseys wholesale super bowl jerseys china cheap nfl super bowl jerseys fake super bowl jerseys where to buy super bowl jerseys cheap nfl draft jerseys cheap nfl jerseys cheap mlb jerseys cheap nfl jerseys paypal wholesale nfl jerseys cheap wholesale nfl jerseys cheap nhl jerseys online cheap hockey jerseys wholesale hockey jerseys cheap stitched nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys cheap mlb jerseys cheap nike jerseys nfl jerseys from china cheap nfl jerseys supply wholesale nike jerseys nfl jerseys china wholesale wholesale nfl jerseys cheap nhl jerseys cheap nhl jerseys cheap nba jerseys cheap nba jerseys cheap mlb jerseys replica sports jerseys cheap jerseys buy cheap jerseys china cheap jerseys cheap jerseys paypal Wholesale Jerseys wholesale jerseys usa wholesale sports jersey nfl jerseys china cheap nfl jerseys free shipping cheap nfl jerseys buy cheap nfl jerseys wholesale nfl jerseys wholesale authentic nfl jerseys cheap nhl jerseys cheap mlb jerseys wholesale cheap nfl jerseys cheap jerseys from china buy cheap jerseys china cheap jerseys cheap jerseys paypal Wholesale Jerseys wholesale jerseys usa football jerseys for cheap Buy Cheap MLB NFL Nike Jerseys 2014