กลุ่มฯ ไฟฟ้าฯ เข้าพบเลขาธิการ สมอ.
วันที่ : 7 สิงหาคม 2555
สถานที่ : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กลุ่มฯ ไฟฟ้าฯ เข้าพบเลขาธิการ สมอ.
 
 
          ประธานกลุ่มฯ ไฟฟ้าฯ (คุณศุภชัยฯ) พร้อมด้วยคณะกรรมการกลุ่มฯ เข้าพบเลขาธิการ สมอ. (คุณณัฐพลฯ) เพื่อแสดงความยินดีที่รับตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 55 ณ สมอ. และนำเสนอประเด็นปัญหาของสมาชิกกลุ่มฯ อาทิ การทบทวน พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ขอให้ สมอ.มอบอำนาจให้หน่วยงานกลางทำหน้าที่ตรวจติดตาม และตรวจสอบผลิตภัณฑ์แทน ขอให้ สมอ.เร่งออกมาตรฐานบังคับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้รวดเร็วขึ้น 
 
 

 

กลับหน้าที่แล้ว
The Federation of Thai Industries.
4th Floor Zone C Queen Sirikit National Convention Center, 60 New Rachadapisek Rd. Klongtoey. Bangkok 10110