LOGIN: PASSWORD:
กองทุนรอบโรงไฟฟ้ามาบตาพุดวุ่น
[22 สิงหาคม 2554]
 

กองทุนรอบโรงไฟฟ้ามาบตาพุดวุ่น
 

          กองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้ามาบตาพุดชักวุ่น 33 ชุมชน โวยกกพ.รื้อประกาศพื้นที่ช่วยเหลือใหม่ ให้ได้รับการจัดสรรเงินที่เท่าเทียมกัน โดยกำหนดเป็นพื้นที่เดียวเทศบาลมาบตาพุด ไม่ต้องแยกออกเป็นตำบล ป้องกันการแตกแยกของชุมชน พร้อมให้เพิ่มคณะกรรมการภาคประชาชนเป็น 24 คน ด้านสกพ.รับเรื่องส่งเข้าบอร์ดพิจารณาใหม่สัปดาห์นี้  

         นายอิทธิ แจ่มแจ้ง ประธานชุมชนหนองแฟบ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เปิดเผยกับ"ฐานเศรษฐกิจ"ว่า จากที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) ได้ออกประกาศกำหนดพื้นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า และจำนวนคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า(คพรฟ.) สำหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง จำนวน 20 คน โดยมีผู้แทนตำบลมาบตาพุด 9 คน ตำบลห้วยโป่ง 5 คน ตำบลเนินพระ 2 คน ตำบลทับมา 1 คน ตำบลมาบข่า 1 คน และตำบลบ้านฉาง 2 คน โดยให้สรรหาคณะกรรมการภาคประชาชนให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้นั้น

        แต่เนื่องจากทางชุมชนชาวมาบตาพุดไม่เห็นด้วยต่อการกำหนดพื้นที่เป็นเขตชั้นนอกและชั้นในและสัดส่วนคณะกรรมการดังกล่าว เนื่องจากไม่สอดคล้องกับหลักความเป็นจริงในลักษณะการปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเทศบาลมาบตาพุด ที่มีลักษณะการปกครองจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาล ที่ประกอบด้วยชุมชน 33 ชุมชน ครอบคลุมพื้นที่ 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลมาบตาพุด ตำบลห้วยโป่ง ตำบลมาบข่าบางส่วน ตำบลเนินพระบางส่วน และตำบลทับมาบางส่วน หากการสรรหาผู้แทนภาคประชาชนกำหนดพื้นที่ประกาศเป็นรายตำบล ซึ่งจะต้องแบ่งแยกชุมชนในเขตเทศบาลมาบตาพุดไปไว้กำกับตำบลต่างๆตามประกาศ จะทำให้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดเกิดความแตกแยกและขาดความสามัคคี จากการจัดสรรเงินที่ไม่เป็นธรรม อีกทั้ง ตำบลต่างๆ มีข้อจำกัดในการบริหารจัดการพัฒนาพื้นที่ของตนเองอยู่แล้ว ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาตามมาได้ในอนาคต
 นายอิทธิ กล่าวอีกว่า เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเป็นไปด้วยดี และบรรลุวัตถุประสงค์และระเบียบของกองทุนทาง 33 ชุมชน จึงได้มอบหมายตนเองยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อขอปรับปรุงแก้ไขพื้นที่ประกาศ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดใหม่ จากเดิมมีการแยก 11 ชุมชนในมาบตาพุดและตำบลห้วยโป่ง ไปอยู่ในตำบลเนินพระ 7 ชุมชน ตำบลทับมา 2 ชุมชน และตำบลมาบข่า 2 ชุมชน ให้นำมารวมเป็นเทศบาลเมืองมาบตาพุด ซึ่งจะครอบคลุมทั้ง 33 ชุมชน โดยไม่ต้องแย่งไปรวมไว้กับตำบลอื่น

       นอกจากนี้ ให้เพิ่มสัดส่วนคณะกรรมการภาคประชาชน จากเดิมตำบลมาบตาพุดจำนวน 9 คน และตำบลห้วยโป่ง จำนวน 5 คน เป็นเทศบาลมาบตาพุด จำนวน 16 คน และขอแก้ไขสัดส่วนคณะกรรมการจากตำบลบ้านฉางเป็นเทศบาลตำบลบ้านฉางแทน จำนวน 2 คน และเพิ่มเทศบาลเมืองบ้านฉางอีก 2 คน รวมกับตำบลเนินพระอีก 2 คน ซึ่งจะทำให้มีคณะกรรมการภาคประชาชนในกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมจำนวน 24 คน เท่ากับ 2 ใน 3 ของคณะกรรมการ คพรฟ.จำนวน 35 คน ที่กำหนดไว้ในระเบียบ

        นางฤดี ภริงคาร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(สกพ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางสกพ.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนมาบตาพุดแล้ว และอยู่ระหว่างการยกร่างเพื่อนำเข้าบรรจุอยู่ในวาระการประชุมบอร์ดกกพ.ที่คาดว่าจะพิจารณาในสัปดาห์นี้ ซึ่งเหตุผลการร้องเรียนทางมาบตาพุดไม่ต้องการให้การประกาศพื้นที่ของกองทุนต้องแบ่งแยกออกเป็นชุมชน อยากให้เป็นกองทุนเดียวรวม 33 ชุมชนเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งทางสกพ.จะไปรวบรวมข้อมูลนำเสนอบอร์ดพิจารณา โดยคาดว่าไม่น่าจะมีปัญหา เพราะบอร์ดกกพ.พิจารณาอยู่บนพื้นฐานความต้องการของประชาชนอยู่แล้ว

       ทั้งนี้ ที่ผ่านมา สกพ.ได้ออกประกาศกำหนดพื้นที่ไปแล้ว 38 กองทุน ประกอบด้วย กองทุนประเภท ก. จำนวน 10 กองทุน ซึ่งได้รับเงินมากกว่า 50 ล้านบาทต่อปีขึ้นไป กองทุนประเภท ข. จำนวน 28 กองทุน ได้รับการจัดสรรเงินมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อปี และล่าสุดได้ประกาศกองทุนประเภท ค. อีกจำนวน 107 กองทุน ซึ่งเป็นกองทุนขนาดเล็กได้รับจัดสรรเงินไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อปี โดยขณะนี้มีเงินที่สกพ.เก็บรักษาไว้จำนวน 1,205 ล้านบาท

 
 

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจฉบับที่ 2,663  21- 24  สิงหาคม พ.ศ. 2554

 

 

 
กลับหน้าที่แล้วThe Federation of Thai Industries. 4th Floor Zone C Queen Sirikit National Convention Center, 60 New Rachadapisek Rd. Klongtoey. Bangkok 10110