LOGIN: PASSWORD:
ชงแก้มติกพช.รับซื้อโซลาร์ วันเสาร์ที่ 18 กรกฏาคม 2015 เวลา 09:50 น. กอง บก.ฐานเศรษฐกิจ
[5 สิงหาคม 2558]
 

    "กระทรวงพลังงาน" เตรียมเสนอ กพช. พิจารณาเลื่อนขายไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม ของหน่วยงานราชการ เข้าระบบในบางพื้นที่เป็นปี 2560-2561 จากมติเดิมภายในเดือนมิถุนายน 2559 หวั่นสายส่งยังไม่พร้อม เตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันที่ 22 กรกฎาคมนี้ ด้านเอกชนแห่รับงาน 800 เมกะวัตต์ หลังกระทรวงพลังงานเปิดยื่นสมัครภายในเดือนตุลาคมนี้ หนุนใช้แผงมีมาตรฐาน มอก.ก่อน
    นายทวารัฐ สูตะบุตร รองปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ขณะนี้ทางคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอยู่ระหว่าง จัดทำหลักเกณฑ์คัดเลือกหน่วยงานราชการและสหกรณ์ที่เข้าโครงการ ซึ่งเตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) เพื่อขอปรับเปลี่ยนมติ กพช. จากเดิมกำหนดให้ขายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์(ซีโอดี) ภายในเดือนมิถุนายน 2559 โดยจะเลื่อนไปเป็นปี 2560-2561 ในบางพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ยังไม่มีความพร้อมด้านสายส่ง ไฟฟ้า คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้ จากนั้นจะประกาศหลักเกณฑ์ภายในเดือนสิงหาคม 2558
    "กระทรวงพลังงานมีระยะเวลาให้หน่วยงานราชการและสหกรณ์ รวมทั้งเอกชนที่สนใจร่วมทุนในโครงการดังกล่าวมีระยะเวลาเตรียมความพร้อม โดยตามกำหนดจะเปิดรับสมัครเป็นระยะเวลา 1- 2 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้ ซึ่งการคัดเลือกจะมีระยะเวลาเพียงพอไม่ยืดเยื้อ ส่วนหลักเกณฑ์การคัดเลือกจะต้องเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสัมมนารับ ฟังความคิดเห็นในวันที่ 22 กรกฎาคมนี้ ส่วนการขายไฟเข้าระบบนั้นจะพิจารณาเป็นรายพื้นที่ตามความเหมาะสม และเตรียมเสนอ กพช. เพื่อขอเปลี่ยนมติจากเดิมกำหนดซีโอดีภายในปี 2559 เลื่อนไปเป็นปี 2560-2561 ในบางพื้นที่"นายทวารัฐ กล่าว
    ด้านนายณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า โครงการโซลาร์หน่วยงานราชการ ขณะนี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยจะเปิดให้ผู้ที่สนใจมายื่นข้อเสนอภายในระยะเวลา 3 เดือน โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้ แบ่งเป็นโซลาร์หน่วยงานราชการ 400 เมกะวัตต์ และโซลาร์สหกรณ์ 400 เมกะวัตต์ ทั้งนี้จะพิจารณาถึงความพร้อมสายส่งเป็นหลัก ซึ่งการจ่ายไฟฟ้าเข้ามาภายในระบบจะทยอยเข้ามาตามช่วงเวลาที่แตกต่างกันในแต่ ละพื้นที่ ส่วนปัญหาสายส่งบางพื้นที่เต็ม โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบันมีผู้ประกอบการบางรายที่ไม่มีการผลิต ได้คืนสัญญามา ทำให้คงเหลือสายส่งบางพื้นที่ที่พอจะรองรับกำลังการผลิตใหม่ได้
    นายดนุชา น้อยใจบุญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ขณะนี้เอกชนยังรอความชัดเจนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับ หน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร(โซลาร์เซลล์) จำนวน 800 เมกะวัตต์ ซึ่งระเบียบหลักเกณฑ์คุณสมบัติการคัดเลือกหน่วยงานราชการและสหกรณ์ยังไม่ออก มา ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทในฐานะผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์ก็เตรียมความพร้อมและมีการหารือกับหน่วย งานราชการและสหกรณ์ไปบ้างแล้ว
    โดยในวันที่ 22 กรกฎคม 2558นี้ กระทรวงพลังงานจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานราชการ กลุ่มสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาประกอบการจัดทำหลักเกณฑ์ดังกล่าว ซึ่งทางภาคเอกชนต้องการให้ภาครัฐพิจารณามาตรฐานแผงโซลาร์เซลล์ที่จะใช้ใน หน่วยงานราชการและสหกรณ์จะต้องได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เนื่องจากปัจจุบันผู้ประกอบการส่วนใหญ่นิยมใช้แผงเซลล์จากจีน ส่งผลให้การผลิตไฟฟ้ามีคุณภาพต่ำ และเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีมาตรการเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตแผงเซลล์ใน ประเทศก่อน

    ทั้งนี้หากกระทรวงพลังงานเตรียมเปิดให้หน่วยงานราชการและสหกรณ์ฯ ยื่นเอกสารได้ภายในเดือนตุลาคมนี้ ทางบริษัทก็เตรียมหารือกับลูกค้าไว้บ้างแล้ว ซึ่งตั้งเป้ารับงานดังกล่าวประมาณ 5% ของกำลังการผลิตทั้งหมดที่ 800 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นประมาณ 40 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นบริษัทร่วมลงทุน 20 เมกะวัตต์ และรับจ้างติดตั้ง 20 เมกะวัตต์ ปัจจุบันโรงงานของบริษัทมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 50 เมกะวัตต์ต่อปี

 

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 35 ฉบับที่ 3,071  วันที่  19 - 22  กรกฎาคม  พ.ศ. 2558

 
กลับหน้าที่แล้วThe Federation of Thai Industries. 4th Floor Zone C Queen Sirikit National Convention Center, 60 New Rachadapisek Rd. Klongtoey. Bangkok 10110