ศิริพร หงษ์ทอง
เจ้าหน้าที่ประสานงานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร
ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซน ซี ชั้น 4
60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2345-1000 ต่อ 1167
โทรสาร 0-2345-1281-3
E-Mail : siripornh@off.fti.or.th

กรุณากรอกแแบบฟอร์มเพื่อติดต่อทางอีเมล์

บริษัท * :
ชื่อ-นามสกุล ติดต่อ * :
ที่อยู่ * :
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
อีเมล์ * :
คำแนะนำ ติชม ข้อมูลติดต่อ * :
* Required fields


The Federation of Thai Industries.
4th Floor Zone C Queen Sirikit National Convention Center, 60 New Rachadapisek Rd. Klongtoey. Bangkok 10110