แสดงความยินดีกับคุณไพบูลย์ พลสุวรรณา ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย วาระ ปี 2552-2554
วันที่ : 21 พฤษภาคม 2552
สถานที่ : ณ ห้องประชุม GSI-3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

แสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับตำแหน่ง 
ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย  วาระ ปี 2552-2554


นายบุญเพ็ง สันติวัฒนธรรม  รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร  สภาอุตสาหกรรม ฯ มอบกระเช้าดอกไม้ แสดงความยินดีกับนายไพบูลย์  พลสุวรรณา  ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร  ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย  วาระ ปี 2552-2554

กลับหน้าที่แล้ว


The Federation of Thai Industries.
4th Floor Zone C Queen Sirikit National Convention Center, 60 New Rachadapisek Rd. Klongtoey. Bangkok 10110