สถาบันอาหาร
http://www.nfi.or.th
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
http://www.thaiechamber.com
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
http://www.fda.moph.go.th
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
http://www.acfs.go.th
สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป
http://www.thaifood.org
สมาคมอาหารแช่เยือกแข็ง
http://www.thai-frozen.or.th


The Federation of Thai Industries.
4th Floor Zone C Queen Sirikit National Convention Center, 60 New Rachadapisek Rd. Klongtoey. Bangkok 10110