ประกาศลดราคาไข่ไก่ลง10สตางค์
[4 พฤษภาคม 2554]
 

ประกาศลดราคาไข่ไก่ลง10สตางค์
 
           เมื่อวันที่ 3 พ.ค. นางพรทิวา นาคาศัย รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในได้ออกประกาศกำหนดราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มใหม่ให้สอดคล้องกับราคาขายจริง หลังจากที่ปริมาณผลผลิตไข่ไก่มีมากขึ้น และราคาจำหน่ายมีแนวโน้มลดลง โดยกำหนดราคาขายไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากเดิม 3.10 บาท เป็น 3.00 บาท ให้มีผลในทันที และหากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อไข่ไก่สามารถแจ้งร้องเรียนมาได้ที่สายด่วน 1569 ซึ่งจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปดำเนินการตามกฎหมายในทันที ทั้งนี้ส่งผลให้ราคาแนะนำขายส่งและขายปลีกไข่ไก่ใหม่ เป็นดังนี้ เบอร์ 0 ขายส่งฟองละ 3.60 บาท ขายปลีก 3.90 บาท เบอร์ 1 ขายส่ง 3.40 บาท ขายปลีก 3.70 บาท เบอร์ 2 ขายส่ง 3.30 บาท ขายปลีก 3.60 บาท เบอร์ 3 ขายส่ง 3.20 บาท ขายปลีก 3.50 บาท เบอร์ 4 ขายส่ง 3.10 บาท ขายปลีก 3.40 บาท
และเบอร์ 5 ขายส่ง 3.00 บาท ขายปลีก 3.30 บาท
   
            รมว.พาณิชย์ กล่าวต่อว่า การแก้ไขปัญหาเนื้อหมูมีราคาแพง ได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่องการส่งออกสุกรมีชีวิตไปนอกราชอาณาจักร ปี 2554 โดยให้ผู้ส่งออกสุกรมีชีวิตชะลอการส่งออกสุกรมีชีวิตเป็นการชั่วคราวทุกกรณี จนกว่าสถานการณ์ด้านปริมาณและราคาเข้าสู่ภาวะปกติ และหากมีเหตุจำเป็นต้องส่งออกสุกรมีชีวิต ให้ผู้ส่งออกแจ้งสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน เพื่อเสนอกระทรวงพาณิชย์พิจารณาต่อไป.
 
 
ที่มา : เดลินิวออนไลน์ วันที่  4 พ.ค. 54

 
กลับหน้าที่แล้ว

The Federation of Thai Industries.
4th Floor Zone C Queen Sirikit National Convention Center, 60 New Rachadapisek Rd. Klongtoey. Bangkok 10110