login password
วิธีการเพิ่มจำนวนผู้ติดตามทางสื่อสังคมออนไลน์
[13 มีนาคม 2562]
การนาเสนอแบรนด์เครื่องประดับผ่านหลายแพลตฟอร์มเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการขายสินค้าทุกวันนี้ซึ่งสื่อสังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทสาคัญ เราจะมาแนะนาวิธีการที่ดีที่สุดในการเพิ่มยอดไลค์และเพิ่มจานวนผู้ติดตามทางสื่อสังคมออนไลน์ให้คุณ
Provenance Proof Blockchain ช่วยสร้างความโปร่งใสให้อุตสาหกรรมพลอยสี
[6 มีนาคม 2562]
Provenance Proof Blockchain เป็นเทคโนโลยีที่ใช้งานได้กับอัญมณีทุกประเภทและเปิดกว้างสำหรับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในแวดวงอัญมณีและเครื่องประดับที่พร้อมเปิดรับความโปร่งใส โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งการให้ข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูล
14 ธ.ค. 2561
การประชุมคณะกรรมการคลัสเตอร์แฟชั่นฯ ครั้งที่ 2/61
11 ส.ค. 2561
กิจกรรมการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล “อัญมณีสัมพันธ์ 2561”


The Federation of Thai Industries.
4th Floor Zone C Queen Sirikit National Convention Center, 60 New Rachadapisek Rd. Klongtoey. Bangkok 10110