นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กพข.) ครั้งที่ 2/2558
[27 กรกฎาคม 3101]
พิจารณารายงานความก้าวหน้าในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานและแผนปฏิบัติการของ คณะอนุกรรมการ-แนวทางการทำงานร่วมกันของคณะอนุกรรมการ 6 ชุด ผลักดันเป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
คลังลดภาษี"นำเข้าเครื่องจักร"ปลุกเอกชนลงทุน
[7 สิงหาคม 2558]
กระทรวงคลังงัดมาตรการลดภาษี "นำเข้าเครื่องจักร-ปัจจัยการผลิต" กระตุ้นลงทุนภาคเอกชน หลังสัญญาณนำเข้าสินค้าทุนดิ่งต่อเนื่อง
14 ส.ค. 2558 - 31 ส.ค. 2558
งานแสดงสินค้า SCB-FTI FACTORY OUTLET ครั้งที่ 12/2558
10 ก.ค. 2555
การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานคลัสเตอร์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์
The Federation of Thai Industries. 4th Floor Zone C Queen Sirikit National Convention Center, 60 New Rachadapisek Rd. Klongtoey. Bangkok 10110