งานสัมมนา เรื่อง การลดต้นทุนจากการยืดอายุการใช้งานแม่พิมพ์หรือลูกรีด
[28 กรกฎาคม 2558]
งานสัมมนา เรื่อง การลดต้นทุนจากการยืดอายุการใช้งานแม่พิมพ์หรือลูกรีด
พาณิชย์จับยัดเหล็กสินค้าอ่อนไหว 6รายการต้องแจ้งราคาทุกวัน-รง.ร้องขอใช้CVD
[10 กรกฎาคม 2558]
พาณิชย์เคาะ 6 มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กยั่งยืนขีดเส้น 1 ปี
16 ม.ค. 2558
ประชุมสามัญปี 2558 และงานเลี้ยงปีใหม่ 2558
16 ม.ค. 2558
ประชุมสามัญปี 2558 และงานเลี้ยงปีใหม่ 2558
The Federation of Thai Industries. 4th Floor Zone C Queen Sirikit National Convention Center, 60 New Rachadapisek Rd. Klongtoey. Bangkok 10110