นางสาวภัทรวรรณ มีสูงเนิน
เจ้าหน้าที่ประสานงานกลุ่มอุตสาหกรรมยา
ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มทรก.)
เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 02-345-1177
E-Mail : pattarawanm@off.fti.or.th

กรุณากรอกแแบบฟอร์มเพื่อติดต่อทางอีเมล์

บริษัท * :
ชื่อ-นามสกุล ติดต่อ * :
ที่อยู่ * :
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
อีเมล์ * :
คำแนะนำ ติชม ข้อมูลติดต่อ * :
* Required fields


The Federation of Thai Industries.
4th Floor Zone C Queen Sirikit National Convention Center, 60 New Rachadapisek Rd. Klongtoey. Bangkok 10110