เชิญร่วมงาน ตลาดนวัตกรรมการแพทย์ไทย เรื่อง "ผลิตภัณฑ์จากแนวคิด สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์" ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2558 ณ อิมแพ็ค ฮอลล์ 9 เมืองทองธานี นนทบุรี
[18 สิงหาคม 2558]
ภายในงานมีการออกบูธงานแสดงสินค้าด้านคุณภาพความงาม และเครื่องสำอางจากผู้ประกอบการ
เชิญประชุม "ระดมความเห็นภาคเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับคู่มือสำหรับประชาชน"
[28 กรกฎาคม 2558]
สำนักงาน ก.พ.ร. เชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน และให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับคู่มือสำหรับภาคประชาชนและการปรับปรุงบริการภาครัฐ

 
18 ส.ค. 2558 - 20 ส.ค. 2558
เชิญเข้าร่วมจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ในงานมหกรรมนวัตกรรมไทยด้านการแพทย์และสาธารณสุข
3 ส.ค. 2558 - 4 ส.ค. 2558
ประชุมการส่งเสริมอุตสาหกรรมยาแห่งชาติ ประจำปี 2558 (MED&HERB 2015)
The Federation of Thai Industries.
4th Floor Zone C Queen Sirikit National Convention Center, 60 New Rachadapisek Rd. Klongtoey. Bangkok 10110