สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
http://www.fda.moph.go.th
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
http://www.dtam.moph.go.th
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://www.dmsc.moph.go.th
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
http://www.dss.go.th
กรมส่งเสริมการส่งออก
http://www.depthai.go.th
กรมการค้าต่างประเทศ
http://www.dft.moc.go.th
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
http://www.dtn.moc.go.th
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
http://www.diw.go.th
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
http://www.boi.go.th
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
http://www.sme.go.th
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
http://www.nia.or.th
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
http://www.tisi.go.th
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
http://www.oie.go.th
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
http://www.ftpi.or.th
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
http://www.ipthailand.org
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
http://www.nstda.or.th
สมาคมผู้ผลิตยาสมุนไพร
http://www.hpa.or.th
องค์การเภสัชกรรม
http://www.gpo.or.th
สภาเภสัชกรรม
http://www.pharmacycouncil.org
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
http://www.fpo.go.th
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
http://www.deqp.go.th
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
http://www.deqp.go.th
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
http://www.nanotec.or.th
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
http://www.oaep.go.th
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
http://www.nimt.or.th
กรมศุลกากร
http://www.customs.go.th
สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.)
http://www.fispri.org
ยูเอสวอทช์
http://www.uswatch.in.th
กรมการค้าภายใน
http://www.dit.go.th
ไทย-เอฟทีเอ : Thai-FTA
http://www.thaifta.com


The Federation of Thai Industries.
4th Floor Zone C Queen Sirikit National Convention Center, 60 New Rachadapisek Rd. Klongtoey. Bangkok 10110