เชิญประชุม "ระดมความเห็นภาคเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับคู่มือสำหรับประชาชน"
[28 กรกฎาคม 2558]
 

ในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม C ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

 
กลับหน้าที่แล้ว

The Federation of Thai Industries.
4th Floor Zone C Queen Sirikit National Convention Center, 60 New Rachadapisek Rd. Klongtoey. Bangkok 10110