แสดง 51 - 52 จาก 52 รายการ หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  

ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างจะต้องรับเข้าทำงาน.. พ.ศ.2554‏
[18 กรกฎาคม 2554]
ตามที่ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 33 ได้กำหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการต้องรับคนพิการเข้าทำงานตามลักษณะของงานในอัตราส่วนที่เหมาะสม และกฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
ด่วน ! มีจำนวนจำกัด โปรแกรมชุด Microsoft Office Home and Business 2010 ราคาพิเศษสำหรับสมาชิก ส.อ.ท.
[5 กรกฎาคม 2554]
สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม ขอนำเสนอ โปรแกรมชุด Microsoft Office Home and Business 2010 ราคาพิเศษสำหรับสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ด่วน ! มีจำนวนจำกัด 1,000 license เท่านั้น จองก่อน มีสิทธิ์ก่อน

แสดง 51 - 52 จาก 52 รายการ หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  


The Federation of Thai Industries.
4th Floor Zone C Queen Sirikit National Convention Center, 60 New Rachadapisek Rd. Klongtoey. Bangkok 10110