ยกระดับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
[22 มกราคม 2558]
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จับมือ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ยกระดับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพนำร่องในอุตสาหกรรมยางล้อและชิ้นส่วนยางสำหรับยานยนต์และงานวิศวกรรม เพื่อรองรับการเปิด AEC
   
(ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย) ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา 3D Design นวัตกรรมในการออกแบบผลิตภัณฑ์ในปี 2013
[11 กันยายน 2555]
ในวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้อง Meeting room 2-4 ศุนย์ฯ สิริกิติ์
   

8 ก.ค. 2559
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา
13 พ.ค. 2559
สภาอุตสาหกรรมฯ สานพลังร่วม 3 องค์กร MOU เครือข่ายนวัตกรรมยางพารา บูรณาการความร่วมมือพัฒนายางพารารอบด้าน สร้างขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศThe Federation of Thai Industries. 4th Floor Zone C Queen Sirikit National Convention Center, 60 New Rachadapisek Rd. Klongtoey. Bangkok 10110