ข้อมูลสมาชิก
หมายเลขสมาชิก : ทน1233   English
บริษัท ธนเสริม จำกัด
เลขที่ 137 ถนนศิริพงษ์ แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0-2225-0130,0-2225-6357-61  โทรสาร : 0-2225-9165
วันที่เป็นสมาชิก :  17 สิงหาคม 2535
URL :  
Email :  jitti@dhonsiridsel.co.th
ที่ตั้งโรงงาน :      

ผลิตภัณฑ์และบริการ :
จำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นจำหน่ายตลับลูกปืน
จำหน่ายสารหล่อลื่นพิเศษ

ข้อมูลผู้แทน :
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้แทนคนที่ 1 ผู้แทนคนที่ 2 ผู้แทนคนที่ 3
คุณจิตติ รัชไชยบุญ นายวิศิษฐ์ศักดิ์ รัชไชยบุญ นายมนต์ชัย พิชิตพสุธาดล

เป็นสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรม / สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
เครื่องจักรกลการเกษตร
ผู้แทนคนที่ 1 ผู้แทนคนที่ 2 ผู้แทนคนที่ 3
นายวิศิษฐ์ศักดิ์ รัชไชยบุญ คุณจิตติ รัชไชยบุญ นายมนต์ชัย พิชิตพสุธาดล