ข้อมูลสมาชิก
หมายเลขสมาชิก : ทน1575   English
บริษัท อัลฟา-ลาวาล(ไทยแลนด์) จำกัด
เลขที่ 1/26-27 อาคารบางนาธานี ชั้นที่ 13เอ-บี ซอยบางนา-ตราด 34 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : 0-2399-4420  โทรสาร : 0-2399-4419
วันที่เป็นสมาชิก :  20 พฤษภาคม 2539
URL :  www.alfalaval.com
Email :  phraiwan.boonluksiri@alfalaval.com
ที่ตั้งโรงงาน :      

ผลิตภัณฑ์และบริการ :
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ข้อมูลผู้แทน :
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้แทนคนที่ 1 ผู้แทนคนที่ 2 ผู้แทนคนที่ 3
นายธาตรี สัญชยานุกูล นายพัชรมณฑ์ บูรณสมภพ

เป็นสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรม / สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น
ผู้แทนคนที่ 1 ผู้แทนคนที่ 2 ผู้แทนคนที่ 3
นายธาตรี สัญชยานุกูล นายพัชรมณฑ์ บูรณสมภพ