ข้อมูลสมาชิก
หมายเลขสมาชิก : ทน2650   English
บริษัท เอส.พี.เอ็ม.อินเตอร์คูล จำกัด
เลขที่ 79/60 หมู่19 ซอยธนสิทธิ์ ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2730-8761, 0-2174-6436-39  โทรสาร : 0-2730-8762, 0-2174-6435
วันที่เป็นสมาชิก :  28 กรกฎาคม 2551
URL :  www.spmgroups.com, www.spmintercool.industry.in.th
Email :  spmintercool@hotmail.com
ที่ตั้งโรงงาน :      

ผลิตภัณฑ์และบริการ :

ข้อมูลผู้แทน :
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้แทนคนที่ 1 ผู้แทนคนที่ 2 ผู้แทนคนที่ 3
นายสุพีร เหลาคม

เป็นสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรม / สภาอุตสาหกรรมจังหวัด