ข้อมูลสมาชิก
หมายเลขสมาชิก : ทน2953   English
บริษัท นิวทรีเร จำกัด
เลขที่ 25/25 หมู่ที่ 12 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ : 0-2152-7273-76  โทรสาร : 0-2152-7277
วันที่เป็นสมาชิก :  2 มิถุนายน 2553
URL :  
Email :  wannee@mynutrire.com, suwaree@mynutrire.com
ที่ตั้งโรงงาน :      

ผลิตภัณฑ์และบริการ :
อาหารเสริมสุขภาพ

ข้อมูลผู้แทน :
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้แทนคนที่ 1 ผู้แทนคนที่ 2 ผู้แทนคนที่ 3
นางวรรณี วอง นายไค ชุน วอง นางสาวโสภา บิลละโสย

เป็นสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรม / สภาอุตสาหกรรมจังหวัด