ข้อมูลสมาชิก
หมายเลขสมาชิก : ทน3167   English
บริษัท เอด้าซอฟท์ จำกัด
เลขที่ 26/5-8 ซอยลาดพร้าว 83 (จิตต์อารีย์) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2530-1681  โทรสาร : 0-2530-1681 ต่อ 1109
วันที่เป็นสมาชิก :  20 มิถุนายน 2554
URL :  www.ada-soft.com
Email :  info@ada-soft.com
ที่ตั้งโรงงาน :      

ผลิตภัณฑ์และบริการ :
ซอฟแวร์โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ข้อมูลผู้แทน :
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้แทนคนที่ 1 ผู้แทนคนที่ 2 ผู้แทนคนที่ 3
นายวิษณุพงษ์ วงศ์วาสน์ นางสาวเมธีรา วงษ์รัตนพิพัฒน์ นางเสาวนีย์ แย้มคง

เป็นสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรม / สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้แทนคนที่ 1 ผู้แทนคนที่ 2 ผู้แทนคนที่ 3
นายวิษณุพงษ์ วงศ์วาสน์ นางสาวเมธีรา วงษ์รัตนพิพัฒน์ นางเสาวนีย์ แย้มคง