ข้อมูลสมาชิก
หมายเลขสมาชิก : ทน4148   English
บริษัท บี เอ็ม แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
เลขที่ 46 ซอยโชคชัย 4 (ซอย 40) ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ : 0-2538-4210  โทรสาร : 0-2931-5624
วันที่เป็นสมาชิก :  25 สิงหาคม 2557
URL :  
Email :  whiteglass29@gmail.com
ที่ตั้งโรงงาน :      

ผลิตภัณฑ์และบริการ :
บานกระจกตกแต่ง

ข้อมูลผู้แทน :
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้แทนคนที่ 1 ผู้แทนคนที่ 2 ผู้แทนคนที่ 3
นายนพดล แสงวัฒนจินดา นางอรวรรณ อนันตสายนนท์

เป็นสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรม / สภาอุตสาหกรรมจังหวัด