ข้อมูลสมาชิก
หมายเลขสมาชิก : ทน5450   English
บริษัท ไบโอฟอร์ม (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 71 ถนนทรัพย์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : +66816689343  โทรสาร : +6624286771
วันที่เป็นสมาชิก :  30 พฤษภาคม 2559
URL :  http://www.pellenathai.com
Email :  bioform.thailand@gmail.com
ที่ตั้งโรงงาน :      

ผลิตภัณฑ์และบริการ :
ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพืช

ข้อมูลผู้แทน :
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้แทนคนที่ 1 ผู้แทนคนที่ 2 ผู้แทนคนที่ 3
คุณภาวิณี แว่วเสียงสังข์

เป็นสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรม / สภาอุตสาหกรรมจังหวัด