ข้อมูลสมาชิก
หมายเลขสมาชิก : ทน6240   English
บริษัท เค.บี.เอ็ม.เทคโนโลยี่ส์ จำกัด
เลขที่ 27/19 หมู่ที่ 5 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทรศัพท์ : 0-2983-3737  โทรสาร : 0-2983-3738
วันที่เป็นสมาชิก :  24 เมษายน 2560
URL :  www.kbmeng.com
Email :  sodsakorn@kbmeng.com
ที่ตั้งโรงงาน :      

ผลิตภัณฑ์และบริการ :
ครุภัณฑ์การศึกษา

ข้อมูลผู้แทน :
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้แทนคนที่ 1 ผู้แทนคนที่ 2 ผู้แทนคนที่ 3
นางสาวศศกร แผ่ดิลกกุล

เป็นสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรม / สภาอุตสาหกรรมจังหวัด