ข้อมูลสมาชิก
หมายเลขสมาชิก : สน10370   English
บริษัท ยูนิตี้ อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
เลขที่ 48/1 หมู่ที่ 8 ตำบลพุทเลา อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220
โทรศัพท์ : 0-3571-3386-7  โทรสาร : 0-3571-3386 ต่อ 18
วันที่เป็นสมาชิก :  29 เมษายน 2556
URL :  www.uec.co.th
Email :  bunyarat@uec.co.th
ที่ตั้งโรงงาน :      

ผลิตภัณฑ์และบริการ :
ผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์

ข้อมูลผู้แทน :
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้แทนคนที่ 1 ผู้แทนคนที่ 2 ผู้แทนคนที่ 3
นางสาวบุญญรัตน์ ขวัญเผือก นางสาวอารี วายุภักดิ์ นางสาวกัลยา เที่ยงเจริญ

เป็นสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรม / สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้แทนคนที่ 1 ผู้แทนคนที่ 2 ผู้แทนคนที่ 3
นางสาวบุญญรัตน์ ขวัญเผือก นางสาวกัลยา เที่ยงเจริญ นางสาววัลลภา เจียมตน