ข้อมูลสมาชิก
หมายเลขสมาชิก : สน10700   English
บริษัท ซอฟท์โปรดัคท์ จำกัด
เลขที่ 802/813 หมู่ที่ 12 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 662-531-4050  โทรสาร : 662-531-4052
วันที่เป็นสมาชิก :  27 มกราคม 2557
URL :  
Email :  softpro2000@hotmail.com
ที่ตั้งโรงงาน :      

ผลิตภัณฑ์และบริการ :
ซอฟแวร์

ข้อมูลผู้แทน :
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้แทนคนที่ 1 ผู้แทนคนที่ 2 ผู้แทนคนที่ 3
นายธวัชชัย เปิดปัญญา นายศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์

เป็นสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรม / สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้แทนคนที่ 1 ผู้แทนคนที่ 2 ผู้แทนคนที่ 3
นายธวัชชัย เปิดปัญญา นายศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์