ข้อมูลสมาชิก
หมายเลขสมาชิก : สน11125   English
บริษัท เทมพ์เทค จำกัด
เลขที่ 7/23 หมู่ที่ 5 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 0-3485-4352-3  โทรสาร : 0-3485-4355
วันที่เป็นสมาชิก :  26 มกราคม 2558
URL :  www.temptech.co.th
Email :  temptech@gmail.com
ที่ตั้งโรงงาน :      

ผลิตภัณฑ์และบริการ :
เครื่องทำความเย็นอุตสาหกรรม

ข้อมูลผู้แทน :
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้แทนคนที่ 1 ผู้แทนคนที่ 2 ผู้แทนคนที่ 3
นายนำชัย จงพิพิธพร นายสุดชาย จงพิพิธพร นางสาวบุษรา วิชชุชัยชาญ

เป็นสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรม / สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
เครื่องจักรกลและโลหะการ
ผู้แทนคนที่ 1 ผู้แทนคนที่ 2 ผู้แทนคนที่ 3
นายนำชัย จงพิพิธพร นายสุดชาย จงพิพิธพร นางสาวบุษรา วิชชุชัยชาญ