ข้อมูลสมาชิก
หมายเลขสมาชิก : สน1535   English
บริษัท โรม่าอุตสาหกรรม จำกัด
เลขที่ 234 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์ : 0-2415-0076  โทรสาร : 0-2415-0244
วันที่เป็นสมาชิก :  22 กันยายน 2530
URL :  www.romar.co.th
Email :  info@romar.co.th
ที่ตั้งโรงงาน :      

ผลิตภัณฑ์และบริการ :
กระเป๋าทุกชนิด

ข้อมูลผู้แทน :
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้แทนคนที่ 1 ผู้แทนคนที่ 2 ผู้แทนคนที่ 3
นายชัยรัตน์ รัถยาพิมล นางสาวฐานิดา รัถยาพิมล นายวิชิตพงศ์ ชื่นชูธรรม

เป็นสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรม / สภาอุตสาหกรรมจังหวัด