ข้อมูลสมาชิก
หมายเลขสมาชิก : สน18   English
บริษัท โอสถสภา จำกัด
เลขที่ 348 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 662-351-1568, 1476, 4177, 1000  โทรสาร : 662-351-1125, 1474, 1507, 1555
วันที่เป็นสมาชิก :  14 กุมภาพันธ์ 2511
URL :  
Email :  
ที่ตั้งโรงงาน :      

ผลิตภัณฑ์และบริการ :
ยาทัมใจยาธาตุ
เครื่องดื่มบำรุงกำลังเบบี้มายด์
ยากฤษณากลั่น

ข้อมูลผู้แทน :
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้แทนคนที่ 1 ผู้แทนคนที่ 2 ผู้แทนคนที่ 3
นายสมชัย ไชยศุภรากุล นายประธาน ไชยประสิทธิ์ นายธนา ไชยประสิทธิ์

เป็นสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรม / สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
อาหาร
ผู้แทนคนที่ 1 ผู้แทนคนที่ 2 ผู้แทนคนที่ 3
นายธนา ไชยประสิทธิ์ นายประธาน ไชยประสิทธิ์ นายสมชัย ไชยศุภรากุล

ยา
ผู้แทนคนที่ 1 ผู้แทนคนที่ 2 ผู้แทนคนที่ 3
คุณณรงค์ รัศมีมงคล นายธนา ไชยประสิทธิ์ นายสมชัย ไชยศุภรากุล