ข้อมูลสมาชิก
หมายเลขสมาชิก : สน2886   English
บริษัท วัลย์ดีพาณิชย์อุตสาหกรรม จำกัด
เลขที่ 111/1 ถนนเสือป่า แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 0-2223-3300-3  โทรสาร : 0-2225-4732
วันที่เป็นสมาชิก :  16 สิงหาคม 2536
URL :  
Email :  
ที่ตั้งโรงงาน :      

ผลิตภัณฑ์และบริการ :
ถุงพลาสติก

ข้อมูลผู้แทน :
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้แทนคนที่ 1 ผู้แทนคนที่ 2 ผู้แทนคนที่ 3
นายพิชิต ชูเอกวงศ์ นายพิชัย ชูเอกวงศ์ นายพินิจ ชูเอกวงศ์

เป็นสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรม / สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
พลาสติก
ผู้แทนคนที่ 1 ผู้แทนคนที่ 2 ผู้แทนคนที่ 3
นายพิชิต ชูเอกวงศ์ นายพิชัย ชูเอกวงศ์ นายพินิจ ชูเอกวงศ์