ข้อมูลสมาชิก
หมายเลขสมาชิก : สน4219   English
บริษัท บี เอ็นเอส อุตสาหกรรมไม้ จำกัด
เลขที่ 79/1 หมู่ที่ 5 ถนนรพช.-ท่ากูบ ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 0-7720-1003  โทรสาร : 0-7720-0642
วันที่เป็นสมาชิก :  22 กรกฎาคม 2539
URL :  www.bnswood.co.th
Email :  sales@bnswood.co.th
ที่ตั้งโรงงาน :      

ผลิตภัณฑ์และบริการ :
ไม้ปูพื้น ไม้อัดประสานจากไม้ยางพาราไม้บัวจากไม้ยางพารา
ไม้ปูพื้นปาร์เก้ชิ้นส่วนประกอบงานเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพารา
ไม้ปาเก้บูพื้นจากไม้ยางพาราไม้บอร์ดอัดประสานจากไม้ยางพารา

ข้อมูลผู้แทน :
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้แทนคนที่ 1 ผู้แทนคนที่ 2 ผู้แทนคนที่ 3
นายอัครินทร์ วงศ์อภิรัตน์ นายบุญฤทธิ์ วงศ์อภิรัตน์ นายอติพล วงศ์อภิรัตน์

เป็นสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรม / สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
โรงเลื่อยและโรงอบไม้
ผู้แทนคนที่ 1 ผู้แทนคนที่ 2 ผู้แทนคนที่ 3
นายอติพล วงศ์อภิรัตน์ นายอัครินทร์ วงศ์อภิรัตน์ นายบุญฤทธิ์ วงศ์อภิรัตน์

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้แทนคนที่ 1 ผู้แทนคนที่ 2 ผู้แทนคนที่ 3
นายบุญฤทธิ์ วงศ์อภิรัตน์ นางนวลเพ็ญ จริยเวทย์ นายอัครินทร์ วงศ์อภิรัตน์

เฟอร์นิเจอร์
ผู้แทนคนที่ 1 ผู้แทนคนที่ 2 ผู้แทนคนที่ 3
นายอัครินทร์ วงศ์อภิรัตน์ นายบุญฤทธิ์ วงศ์อภิรัตน์ นายอติพล วงศ์อภิรัตน์