ข้อมูลสมาชิก
หมายเลขสมาชิก : สน4515   English
บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด
เลขที่ 1/74-75 การนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร หมู่ที่2 ถนนพระราม 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 0-3449-0009-12,-0330  โทรสาร : 0-3449-0008
วันที่เป็นสมาชิก :  18 พฤศจิกายน 2539
URL :  www.surimiproducts.com
Email :  sunisal@luf.co.th
ที่ตั้งโรงงาน :      

ผลิตภัณฑ์และบริการ :
ก้ามปูและหอยเชลล์เทียมชุบเกล็กขนมปังเนื้อปูอัดเทียมชนิดแท่ง ก้อน เม็ด
กุ้งเทียมลูกชิ้นกุ้งมังกร,เต้าหู้ปลา

ข้อมูลผู้แทน :
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้แทนคนที่ 1 ผู้แทนคนที่ 2 ผู้แทนคนที่ 3
นางสาววันทนี แสงอุทัย นางสาวสุนิศา เลื่อนแก้ว

เป็นสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรม / สภาอุตสาหกรรมจังหวัด