ข้อมูลสมาชิก
หมายเลขสมาชิก : สน5448   English
บริษัท แฟนซี เวิลด์ จำกัด
เลขที่ 129 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ : 0-2435-3178-9,0-2433-4354,0-2903-0445,  โทรสาร : 0-2435-3176,0-2903-1686
วันที่เป็นสมาชิก :  17 มกราคม 2543
URL :  www.fancyworld.co.th
Email :  manager@fancyworld.co.th, export@fancyworld.co.th
ที่ตั้งโรงงาน :      

ผลิตภัณฑ์และบริการ :
เครื่องดื่มเกลือแร่ผง

ข้อมูลผู้แทน :
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้แทนคนที่ 1 ผู้แทนคนที่ 2 ผู้แทนคนที่ 3
นายพงษ์ธร วงศ์วัชรไพบูลย์

เป็นสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรม / สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
จังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้แทนคนที่ 1 ผู้แทนคนที่ 2 ผู้แทนคนที่ 3
นายไพบูลย์ วงศ์วัชรไพบูลย์ นายพงษ์ธร วงศ์วัชรไพบูลย์