ข้อมูลสมาชิก
หมายเลขสมาชิก : สน583   English
บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด
เลขที่ 3366/6-8 ซอยมโนรม ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : +6622499348  โทรสาร : +6622494914
วันที่เป็นสมาชิก :  17 กรกฎาคม 2523
URL :  http://www.thaiedibleoil.com
Email :  jitwalai@thaiedibleoil.com
ที่ตั้งโรงงาน :      

ผลิตภัณฑ์และบริการ :
น้ำมันรำข้าว

ข้อมูลผู้แทน :
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้แทนคนที่ 1 ผู้แทนคนที่ 2 ผู้แทนคนที่ 3
นายปราโมทย์ สันติวัฒนา นายประวิทย์ สันติวัฒนา นางสาวจิตรวลัย สันติวัฒนา

เป็นสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรม / สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
อาหาร
ผู้แทนคนที่ 1 ผู้แทนคนที่ 2 ผู้แทนคนที่ 3
นายปราโมทย์ สันติวัฒนา นายประวิทย์ สันติวัฒนา นางสาวจิตรวลัย สันติวัฒนา

จังหวัดสมุทรปราการ
ผู้แทนคนที่ 1 ผู้แทนคนที่ 2 ผู้แทนคนที่ 3
นายปราโมทย์ สันติวัฒนา นายประวิทย์ สันติวัฒนา นางสาวจิตรวลัย สันติวัฒนา