ข้อมูลสมาชิก
หมายเลขสมาชิก : สน6776   English
บริษัท อุตสาหกรรมแก้วแม่น้ำไทย จำกัด
เลขที่ 478 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ : 0-2804-2744,-3244  โทรสาร : 0-2454-2396
วันที่เป็นสมาชิก :  9 มิถุนายน 2546
URL :  www.easternglassmfg.co.th
Email :  easternglass@hotmail.com
ที่ตั้งโรงงาน :      

ผลิตภัณฑ์และบริการ :
โคมไฟ ชามแก้ว

ข้อมูลผู้แทน :
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้แทนคนที่ 1 ผู้แทนคนที่ 2 ผู้แทนคนที่ 3
นายประศาสน์ จงอัศญากุล นายประสงค์ จงอัศญากุล นางจันทร์ฉาย จงอัศญากุล

เป็นสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรม / สภาอุตสาหกรรมจังหวัด