ข้อมูลสมาชิก
หมายเลขสมาชิก : สน7639   English
บริษัท ทะเลทอง แฟคตอรี่ จำกัด
เลขที่ 38/1-2 ถนนจารุวร ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
โทรศัพท์ : 0-3846-2868-71  โทรสาร : 0-3846-2037
วันที่เป็นสมาชิก :  19 ตุลาคม 2547
URL :  www.talaythong.co.th
Email :  chanidank@hotmail.com
ที่ตั้งโรงงาน :      

ผลิตภัณฑ์และบริการ :
รถไถนาเครื่องจักรทางการเกษตร
เครื่องยนต์เล็ก

ข้อมูลผู้แทน :
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้แทนคนที่ 1 ผู้แทนคนที่ 2 ผู้แทนคนที่ 3
นายนพพงศ์ นิคมชัยประเสริฐ นางสาวชนิดา นิคมชัยประเสริฐ นายจักรพงษ์ นิคมชัยประเสริฐ

เป็นสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรม / สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
เครื่องจักรกลการเกษตร
ผู้แทนคนที่ 1 ผู้แทนคนที่ 2 ผู้แทนคนที่ 3
นายนพพงศ์ นิคมชัยประเสริฐ นางสาวชนิดา นิคมชัยประเสริฐ นายจักรพงษ์ นิคมชัยประเสริฐ