ข้อมูลสมาชิก
หมายเลขสมาชิก : สน7758   English
บริษัท อุตสาหกรรม วินิลเทค จำกัด
เลขที่ 609 หมู่ที่ 6 ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 0-2703-6708-9  โทรสาร : 0-2703-6338
วันที่เป็นสมาชิก :  28 กุมภาพันธ์ 2548
URL :  www.vic.co.th
Email :  vinyltecindustry@yahoo.com
ที่ตั้งโรงงาน :      

ผลิตภัณฑ์และบริการ :
ผลิตพลาสติกเป็นเม็ด ชิ้นส่วนพลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติกเกรดพิเศษตามความต้องการของลูกค้า
พีวีซี คอมพาวด์เกรดฟิล์มเกรดขวด เกรดโพร์ไฟด์

ข้อมูลผู้แทน :
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้แทนคนที่ 1 ผู้แทนคนที่ 2 ผู้แทนคนที่ 3
นายไกร วิมลเฉลา นายณัฏฐพงศ์ สลับศรี นายนภัทร กิตติคุณไพโรจน์

เป็นสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรม / สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
พลาสติก
ผู้แทนคนที่ 1 ผู้แทนคนที่ 2 ผู้แทนคนที่ 3
นายไกร วิมลเฉลา นายณัฏฐพงศ์ สลับศรี นายนภัทร กิตติคุณไพโรจน์