ข้อมูลสมาชิก
หมายเลขสมาชิก : สน7993   English
บริษัท โตโย มิลเลนเนียม จำกัด
เลขที่ 170/13 อาคารโอเชี่ยน ทาวเวอร์ 1 ชั้น 6 ซอยสุขุมวิท 16 (สามมิตร) ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2262-0752-7  โทรสาร : 0-2262-0750-1
วันที่เป็นสมาชิก :  28 พฤศจิกายน 2548
URL :  www.toyomillennium.com
Email :  patty@toyomillennium.com
ที่ตั้งโรงงาน :      

ผลิตภัณฑ์และบริการ :
ท่อแสตนเลสเพื่อการผลิตอาหารและยา

ข้อมูลผู้แทน :
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้แทนคนที่ 1 ผู้แทนคนที่ 2 ผู้แทนคนที่ 3
ดร.ทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์ นายสมศักดิ์ สิริเลอสรวง นางสาวนันทพัทธ์ ธนาพัฒน์โชคชัย

เป็นสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรม / สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
เหล็ก
ผู้แทนคนที่ 1 ผู้แทนคนที่ 2 ผู้แทนคนที่ 3
ดร.ทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์ นายสมศักดิ์ สิริเลอสรวง นางสาวนันทพัทธ์ ธนาพัฒน์โชคชัย

จังหวัดนครราชสีมา
ผู้แทนคนที่ 1 ผู้แทนคนที่ 2 ผู้แทนคนที่ 3
นายสุรเดช ศานติวรธรรม ดร.ทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์ นางสาวดุลภากร เอี่ยมศิริ