ข้อมูลสมาชิก
หมายเลขสมาชิก : สน8048   English
บริษัท กรีนไดมอนด์ จำกัด
เลขที่ 86-87 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งปี้ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360
โทรศัพท์ : 0-5336-3602-3  โทรสาร : 0-5336-3756
วันที่เป็นสมาชิก :  23 มกราคม 2549
URL :  www.gd-1.com
Email :  admin@boonsomfarm.com
ที่ตั้งโรงงาน :      

ผลิตภัณฑ์และบริการ :
อาหารเสริมสำหรับคนและสัตว์

ข้อมูลผู้แทน :
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้แทนคนที่ 1 ผู้แทนคนที่ 2 ผู้แทนคนที่ 3
นางเจียมจิตต์ บุญสม นางสาวรามาริน บุญสม นายสหประชา บุญสม

เป็นสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรม / สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ผู้แทนคนที่ 1 ผู้แทนคนที่ 2 ผู้แทนคนที่ 3
นางเจียมจิตต์ บุญสม นางสาวรามาริน บุญสม นายสหประชา บุญสม