ข้อมูลสมาชิก
หมายเลขสมาชิก : สน8582   English
บริษัท ไท้เพ้งวาล์ว แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
เลขที่ 46/4, 46/5 หมู่ที่ 12 ถนนบางพลี-กิ่งแก้ว ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2337-3638-41,0-2751-2030  โทรสาร : 0-2337-3639
วันที่เป็นสมาชิก :  24 กันยายน 2550
URL :  www.tpvalve.com
Email :  crm@tpvalve.com
ที่ตั้งโรงงาน :      

ผลิตภัณฑ์และบริการ :
วาล์วทองเหลืองทุกชนิด

ข้อมูลผู้แทน :
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้แทนคนที่ 1 ผู้แทนคนที่ 2 ผู้แทนคนที่ 3
นายพีรพงษ์ อริยะแจ่มเลิศ นายพีรยุทธ อริยะแจ่มเลิศ นายพีรพจน์ อริยะแจ่มเลิศ

เป็นสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรม / สภาอุตสาหกรรมจังหวัด