ข้อมูลสมาชิก
หมายเลขสมาชิก : สน8740   English
บริษัท คิงส์ไอซ์แมน จำกัด
เลขที่ 333 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 0-4297-1650-1  โทรสาร : 0-4297-2511
วันที่เป็นสมาชิก :  27 มกราคม 2551
URL :  www.kingiceman.co.th
Email :  chinnavorn-t@hotmail.com
ที่ตั้งโรงงาน :      

ผลิตภัณฑ์และบริการ :
น้ำแข็ง

ข้อมูลผู้แทน :
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้แทนคนที่ 1 ผู้แทนคนที่ 2 ผู้แทนคนที่ 3
นายชินวร ตยางคนนท์ นางพรพรรณ ตยางคนนท์ นายยุทธสันติ ศิริพงศ์สิน

เป็นสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรม / สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
จังหวัดสกลนคร
ผู้แทนคนที่ 1 ผู้แทนคนที่ 2 ผู้แทนคนที่ 3
นายชินวร ตยางคนนท์