ข้อมูลสมาชิก
หมายเลขสมาชิก : สน8951   English
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเบศ อินเตอร์เทรด
เลขที่ 1898/13 ถนนรัฐพัฒนา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 0-4271-3231  โทรสาร : 0-4273-2489
วันที่เป็นสมาชิก :  27 ตุลาคม 2551
URL :  
Email :  
ที่ตั้งโรงงาน :      

ผลิตภัณฑ์และบริการ :
เสื้อผ้าสำเร็จรูป

ข้อมูลผู้แทน :
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้แทนคนที่ 1 ผู้แทนคนที่ 2 ผู้แทนคนที่ 3
นายอุดมศักดิ์ รุจิโรจน์อำไพ นายปรีดา คุรุศาสตรา นายยุทธสันติ ศิริพงศ์สิน

เป็นสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรม / สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
จังหวัดสกลนคร
ผู้แทนคนที่ 1 ผู้แทนคนที่ 2 ผู้แทนคนที่ 3
นายอุดมศักดิ์ รุจิโรจน์อำไพ นายปรีดา คุรุศาสตรา